Sadzonki truskawek Elegance

Charakterystyka rośliny

Sadzonki truskawek Elegance w porównaniu do odmiany Elsanta, charakteryzują się silniejszym wzrostem, są większe, z pokrojem bardziej wzniesionym, owoce dobrze widoczne na krzaku.

Roślina średnio odporna na wertycyliozę (Verticillium dahliae) oraz zgniliznę korony (Phytophtora cactorum), wykazują niewielką podatność na mączniaka (Podosphaera aphanis), owoce rzadko porażane przez szarą pleśń (Botrytis cinerea).

Truskawka Elegance jest idealną odmianą deserową środka sezonu, owoce dzięki doskonałej jakości oraz jasno czerwonej barwie skórki są bardzo atrakcyjne na rynku świeżych owoców. Na rynkach zachodnich owoce Elegance sprostały nie małym wymaganiom stawianym przez sieci supermarketów. Nadaje się zarówno do uprawy w polu jak i pod osłonami.

Truskawka Elegance - charakterystyka owoców

Owoce bardzo atrakcyjne, błyszczące, skórka barwy pomarańczowej, jasno czerwonej, kształt stożkowaty. Dobry smak, miąższ jest jędrny i soczysty. Owoce odznaczają się bardzo dużą trwałością, nie ciemnieją po zbiorze, wykazują dużą tolerancję na długotrwałe opady

Termin owocowania

Odmiana owocuje w podobnym terminie co Elsanta, pąki kwiatowe wytwarzane są przez długi okres co powoduje zbiór wydłużony nawet o dwa tygodnie w porównaniu z odmianą Elsanta.

Zalety odmiany Elegance

Odmiana Elegance jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin, co oznacza że bez posiadania licencji udzielonej przez Spółkę Meiosis Limited z siedzibą (Bradbourne House, Stable Block, East Malling, Kent, ME19 6DZ, Wielka Brytania)  niedozwolone jest  jej rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport do Wspólnoty, import do Wspólnoty, przechowywanie dla każdego z celów wskazanych powyżej. Naruszenie zaś tego prawa spowoduje odpowiedzialność odszkodowawczą  sprawcy takiego naruszenia względem hodowcy tej odmiany (NIAB EMR z siedzibą w Wielkiej Brytanii) na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030).

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies