Sadzonki malin Polonez

Charakterystyka rośliny

Sadzonki malin Polonez — odmiana owocująca na pędach tegorocznych, roślina charakteryzuje się średnio silnym wzrostem, zwartym pokrojem, sztywnymi pędami z małą liczbą kolców

Malina Polonez — charakterystyka owoców

Owoce są duże, stożkowate, jasnoczerwone z połyskiem; cechą charakterystyczną jest słodki, unikatowy smak. Ponadto owoce charakteryzują się dobrą trwałością, a co najważniejsze nie ciemnieją po zbiorze.

Termin owocowania

Pierwsza połowa sierpnia

Zalety odmiany Polonez

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że odmiana maliny POLONEZ, jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin obowiązującym na terytorium Polski oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każde naruszenie zaś  prawa wspólnotowego do odmiany maliny POLONEZ poprzez jej nielegalne rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport, import, przechowywanie bez zgody właściciela odmiany (Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach) spowoduje odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) sprawcy takiego naruszenia względem Instytutu Ogrodnictwa jako Licencjonodawcy na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony roślin (Dziennik Urzędowy L227, 01/09/1994 P.0001 – 0030)

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies