Sadzonki malin Enrosadira

Charakterystyka rośliny

Sadzonki malin Enrosadira — nowa odmiana, owocująca na pędach tegorocznych; owoce mają jasny kolor, ładny kształt oraz zachowują dobrą trwałość pozbiorczą. Owoce są dobrze wyeksponowane na krzaku, co wpływa na ich dobre doświetlenie  i bardzo łatwy zbiór. 

Malina Enrosadira - charakterystyka owoców

Jasny kolor owoców, ładny kształt i fantastyczny smak; pierwsze owoce bardzo duże (10g) w późniejszej fazie nieznacznie spada osiągając średnio 7 – 8 g

Termin owocowania

Dojrzewa ok 10 dni po odmianie Polka

Zalety odmiany Enrosadira

Odmiana maliny jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin, co oznacza że bez posiadania licencji udzielonej przez Właściciela odmiany niedozwolone jest jej rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport do Wspólnoty, import do Wspólnoty, przechowywanie dla każdego z celów wskazanych powyżej. Naruszenie zaś tego prawa spowoduje odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy takiego naruszenia względem hodowcy tej odmiany na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030).

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies