Sadzonki truskawek Monterey

Charakterystyka rośliny

Sadzonki truskawek Monterey — roślina rośnie dośc silnie, wymaga większej rozstawy niż Albion; odznacza się dużą plennością. Odmiana jest dość odporna na większość chorób, podatna jedynie na mączniaka, wymaga intensywniejszej ochrony przed tą chrobą.

Truskawka Monterey — charakterystyka owoców

Owoce, duże i bardzo duże, nieco większe niż u odmiany Albion

Termin owocowania

Odmiana obojętna na długość dnia, powtarza owocowanie aż do późnej jesieni

Zalety odmiany Monterey

Odmiana Monterey jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin, co oznacza, że bez posiadania licencji niedozwolone jest jej rozmnażanie (również na użytek własny), przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport do Wspólnoty, import do Wspólnoty, przechowywanie dla każdego z celów wskazanych powyżej. Naruszenie zaś tego prawa spowoduje odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy takiego naruszenia względem hodowcy tej odmiany na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030).

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies