Sadzonki malin Poemat

Charakterystyka rośliny

Sadzonki malin Poemat — odmiana owocująca na pędach tegorocznych, charakteryzuje się silnym wzrostem, sztywnymi pędami pokrytymi dość dużą liczbą małych kolców

Malina Poemat — charakterystyka owoców

Owoce są duże, o kształcie szeroko stożkowatym, tępo zakończone, barwy intensywnie czerwonej z niewielkim połyskiem. Odznaczają się bardzo dobrą trwałością, nawet po 7 dniach przechowywania w chłodni owoce zachowały swoją jędrność. Owoce nadają się do mrożenia. Poemat może okazać się świetną odmianą do zbioru kombajnowego.

Termin owocowania

Druga połowa sierpnia

Zalety odmiany Poemat

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że odmiana maliny POEMAT, jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin obowiązującym na terytorium Polski oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każde naruszenie zaś  prawa wspólnotowego do odmiany maliny POEMAT poprzez jej nielegalne rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport, import, przechowywanie bez zgody właściciela odmiany (Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach) spowoduje odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) sprawcy takiego naruszenia względem Instytutu Ogrodnictwa jako Licencjonodawcy na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony roślin (Dziennik Urzędowy L227, 01/09/1994 P.0001 – 0030)

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies