Sadzonki truskawek Malling Allure

Charakterystyka rośliny

Sadzonki truskawek Malling Allure — rośliny posiadają wzniesiony pokrój a siła ich wzrostu jest średnia w porównaniu do innych późno – sezonowych odmian. Owoce są dobrze wyeksponowane na krzakach, co znacznie przyśpiesza zbiór.

Malling TM Allure wykazuje zadowalającą odporność na mączniaka prawdziwego (Podosphaera aphanis) w porównaniu do Elsanty i ma średnią odporność na zgniliznę korony (Phytophora cacrorum) i wertycyliozę (Verticilium dahlia)

Truskawka Malling Allure - charakterystyka owoców

Malling TM  Allure  wyróżnia się doskonałą jakością owoców, podobną do Malling TM Centenary. Średni poziom Brix przeprowadzony  w testach EMSBC wyniósł  8,7 w porównaniu do Elsanty (7,5). Owoce mają bardzo atrakcyjny wygląd, ujednolicony kształt i  doskonałą jędrność, lepszą od Elsanty. 

Owoc jest trwały, doskonale znosi transport, nie traci na atrakcyjności nawet po kilkudniowym przechowywaniu.

Malling TM Allure ma duży potencjał plonotwórczy. Średni plon to 990g na roślinę typu misted tip,(sadzonka doniczkowa)  w testach przeprowadzonych w NIAB EMR. Owoce są duże, średnio 68% owoców > 35 mm, a odsetek w klasie 1, wynosi średnio 91% w próbach hodowlanych. 

Termin owocowania

Malling TM Allure jest odmianą późną, okres owocowania to zwykle 10-12 dni później niż Elsanta.

Zalety odmiany Malling Allure

Odmiana Malling TM Allure  (EM 2157) jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin, co oznacza, że bez posiadania licencji udzielonej przez Spółkę Meiosis Limited z siedzibą (Bradbourne House, Stable Block, East Malling, Kent, ME19 6DZ, Wielka Brytania)  niedozwolone jest jej rozmnażanie (również na użytek własny), przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport do Wspólnoty, import do Wspólnoty, przechowywanie dla każdego z celów wskazanych powyżej. Naruszenie zaś tego prawa spowoduje odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy takiego naruszenia względem hodowcy tej odmiany (NIAB EMR z siedzibą 
w Wielkiej Brytanii)  na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030).

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies