Sadzonki malin Przehyba

Charakterystyka rośliny

Odmiana owocująca na pędach dwuletnich, wzrost rośliny jest dość silny, pędy sztywne pozbawione kolców

Malina Przehyba — charakterystyka owoców

Owoce są duże lub bardzo duże, wydłużone, żywo czerwone z niewielkim omszeniem, smaczne. Wykazują długi okres trwałości pozbiorczej, są też mało podatne na uszkodzenia w czasie transportu. 

Termin owocowania

Letni, wczesny (czerwiec/lipiec)

Zalety odmiany Przehyba

Odmiana maliny PRZEHYBA, jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin obowiązującym na terytorium Polski oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każde naruszenie zaś  prawa wspólnotowego do odmiany maliny PRZEHYBA poprzez jej nielegalne rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport, import, przechowywanie bez zgody właściciela odmiany (Instytutu Ogrodnictwaw Skierniewicach) spowoduje odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) sprawcy takiego naruszenia względem Instytutu Ogrodnictwa jako Licencjonodawcy na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony roślin (Dziennik Urzędowy L227, 01/09/1994 P.0001 – 0030).

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies