Sadzonki truskawek San Andreas

Charakterystyka rośliny

Sadzonki truskawek San Andreas – na początku okresu wegetacyjnego wzrost roślin San Andreas jest silniejszy niż w przypadku odmiany Albion, lecz w dalszej części sezonu rozmiary roślin zbliżone są do Albionu

Truskawka San Andreas - charakterystyka owoców

Owoce bardzo atrakcyjne, duże, na początku sezonu atrakcyjniejsze od odmiany Albion, o skórce nieco jaśniejszej. Odmiana bardzo plenna, smak bardzo podobny do Albionu. Owoce bardzo dobrze znoszą transport. Wydajność w szkółce podobna do odmiany Albion.

Termin owocowania

San Andreas charakteryzuje się wczesną porą dojrzewania, odmiana obojętna na długość dnia, powtarza owocowanie aż do późnej jesieni.

Zalety odmiany San Andreas

Odmiana San Andreas jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin, co oznacza, że bez posiadania licencji niedozwolone jest jej rozmnażanie (również na użytek własny), przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport do Wspólnoty, import do Wspólnoty, przechowywanie dla każdego z celów wskazanych powyżej. Naruszenie zaś tego prawa spowoduje odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy takiego naruszenia względem hodowcy tej odmiany na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030).

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies