PolishEnglishSpanishItalianBelarusian

Polityka prywatności i plików cookies

  • Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
Administratorem Danych Osobowych jest firma Gospodarstwo Rolne Marta Dąbrowska, prowadząca działalność pod adresem: Jasionka 87, 21-200 Parczew, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5391092261.
 
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Usługobiorcy podczas odwiedzania różnych stron w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 
§2
 
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 
przetwarzane zgodnie z prawem,
 
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
§3
 
CEL, ZAKRES I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
 
 
Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:
 
kontaktowania się z Klientem,
w celu przetyworzenia zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego. 
 
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
 
w przypadku kontaktu z klientem: imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres e-mail.
Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez czas obowiązywania zgody na przetwarzanie danych Usługobiorcy.
 
§4
 
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 
 
Korzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, i jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu serwisu.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą.
 
Usługobiorcy przysługuje prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu  kontaktowania się przy pomocy formularza kontaktowego.
 
§5
 
PRAWA USŁUGOBIORCY
 
 
Usługobiorcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do:
 
dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą zgodnie z art. 15 RODO,
sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO,
niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu zgodnie z art. 22 RODO,
zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych jej dotyczących zgodnie z art. 34 RODO,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@agronomplants.pl 
 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies