Sadzonki truskawek Portola

Charakterystyka rośliny

Sadzonki truskawek Portola — wzrost dość silny, dlatego też Portola powinna być sadzona w większej rozstawie niż Albion. Odmiana dość odporna na poważne choroby, w tym więdnięcie (Verticilum), zgniliznę korony (Phytophtora Cactorum) i mączniaka prawdziwego.

Truskawka Portola — charakterystyka owoców

Wielkość owoców podobna do Albionu, są jednak nieco jaśniejsze i bardziej błyszczące, kształt stożkowaty, bardzo regularny, owoce cechują się doskonałą trwałością. Odmiana typowo deserowa, bardzo plenna

Termin owocowania

Dojrzewa około 7 dni wcześniej niż Albion

Zalety odmiany Portola

Odmiana Portola jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin, co oznacza, że bez posiadania licencji niedozwolone jest jej rozmnażanie (również na użytek własny), przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport do Wspólnoty, import do Wspólnoty, przechowywanie dla każdego z celów wskazanych powyżej. Naruszenie zaś tego prawa spowoduje odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy takiego naruszenia względem hodowcy tej odmiany na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030).

Dostępne formy sadzonek

Pliki do pobrania

Liść truskawki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies